Filtrer utvalget

Tilskudd til

Velg en kategori

Viser 11 tilskudd

 • Om tilskuddet

  Få dekket 20 prosent av kostnadene ved å installere solenergianlegg i borettslag eller sameier. Ordningen støtter både solcelleanlegg og solfangere.

 • Om tilskuddet

  Oslo kommune støtter inntil 80 prosent av utbyggingskostnadene for offentlig tilgjengelige hurtigladere til tunge kjøretøy.

 • Om tilskuddet

  Den tildelte potten for denne tilskuddsordningen er tom. Vi tar derfor ikke imot nye søknader til ordningen.

 • Om tilskuddet

  Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Søk om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme. Søknadsfristen er løpende. Tilskuddssatsen på 50 prosent støtte varer ut 2024.

 • Om tilskuddet

  Ønsker du å etablere nye hurtigladere som er forbeholdt taxier? Eller å holde av eksisterende hurtigladere, slik at de kun kan brukes av taxisjåfører? Nå kan energistasjoner, taxisentraler eller andre som vil tilby hurtigladere til taxi få inntil halve regninga dekket.

 • Om tilskuddet

  For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

  Innen november 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie.

 • Om tilskuddet

  Alle med parkeringsarealer kan søke om å få dekket inntil 20 prosent av kostnadene ved å opprette ladeplasser. Ladeplassen må kunne brukes av alle.

 • Om tilskuddet

  Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

  I 2024 får bedrifter inntil 50 prosent i støtte til utstyr for elbillader.

 • Om tilskuddet

  Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Gjennom dette klimatilskuddet kan bedriften din motta opp til 3 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

 • Om tilskuddet

  Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget bruker mindre strøm fra nettet kan støttes.

 • Om tilskuddet

  Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp.

 • Om tilskuddet

  Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

 • Om tilskuddet

  Støtteordningen er konkurransebasert, der kostnadseffektive energitiltak stiller sterkere i konkurransen.

 • Om tilskuddet

  En god energikartlegging er første skritt på veien til et mer energi- og kostnadseffektivt bygg. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner.

 • Om tilskuddet

  Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo. Tilskuddet er på 30 prosent av kostnadene, maksimalt 1 000 000 kroner.

 • Om tilskuddet

  Enova støtter kjøp av lette og tunge elmotorsykler og elmopeder så lenge de er registrert etter 22. mars 2022.

 • Om tilskuddet

  Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen.

 • Om tilskuddet

  Få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

 • Om tilskuddet

  Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi.

 • Om tilskuddet

  Kutt utslipp og driftskostnader i virksomheten din ved å kjøpe utslippsfri lastebil eller andre tunge utslippsfrie kjøretøy.

 • Om tilskuddet

  Dere kan få støtte til både ladeinfrastruktur, ladepunkter, kjøretøy og mer.

 • Ingen tilskudd funnet.