Om tilskuddet

Kutt utslipp og driftskostnader i virksomheten din ved å kjøpe utslippsfri lastebil eller et annet tungt utslippsfritt kjøretøy.

Ordningen er som en auksjon hvor det er mer sannsynlig å få støtte hvis du søker om lite støtte. Hvis søknaden blir innvilget så får du det beløpet du har søkt om. Søknadene hvor det vises til størst utslippskutt per støttekrone vil vinne frem.

Både batterielektriske og hydrogenkjøretøy kan få støtte.

 

Slik søker du støtte fra Enova:

 1. Innhent tilbud fra leverandør
 2. Send søknad til Enova sammen med innhentet tilbud og pris på tilsvarende dieselkjøretøy
 3. Oppgi hvilken kjøretøykategori du ønsker støtte til, og hvor mye støtte du trenger.
 4. Motta godkjent søknad
 5. Send faktura for kjøpet til Enova
 6. Motta støtte

Har du spørsmål om tilskuddsordningen

Kontakt Enova på

Tlf: 08049
E-post: svarer@enova.no

Slik søker du støtte fra Enova

 1. Innhent tilbud fra leverandør

 2. Send søknad til Enova

 3. Motta godkjent søknad

 4. Send faktura for kjøpet til Enova

 5. Motta støtte