Foto: Frank Riktor. Oversikt Oslo

Inspirere og informere

KlimaOslo.no er en nettside fra Oslo kommune, med Klimaetaten som redaktør. Her får du historier og informasjon om hvordan vi sammen kan få ned klimagassutslippene, slik at vi gjør byen bedre å leve i.

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom samarbeid med andre deler av kommunen, befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo.

KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid, og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Kontakt:

Redaktør:

Nils Gelting Andresen, Mobil: 47 30 97 19

E-post: nils.gelting.andresen@kli.oslo.kommune.no

Pressekontakt:

Julie Alexandra Lie Pau, Mobil: 41 28 58 17

E-post: presse@kli.oslo.kommune.no

Næring for klima:

Ingunn Andrem Lie, mobil: 951 84 544

E-post: ingunn.lie@kli.oslo.kommune.no

Grønn omstilling

Klimastrategi for Oslo mot 2030, ble vedtatt av Oslo bystyre mai 2020, og handler om hele Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål, og 16 satsingsområder for nå disse målene.