Foto: Frank Riktor. Oversikt Oslo

Inspirere og informere

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom samarbeid med andre deler av kommunen, befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo.

KlimaOslo.no er en nettside fra Oslo kommune, med Klimaetaten som redaktør. Her får du historier og informasjon om hvordan vi sammen kan få ned klimagassutslippene, slik at vi gjør byen bedre å leve i.

KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid, og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Kontakt:

Redaktør:

Nils Gelting Andresen, Mobil: 47 30 97 19

E-post: nils.gelting.andresen@kli.oslo.kommune.no

Pressekontakt:

Julie Alexandra Lie Pau, Mobil: 41 28 58 17

E-post: presse@kli.oslo.kommune.no

Næring for klima:

Ingunn Andrem Lie, mobil: 951 84 544

E-post: ingunn.lie@kli.oslo.kommune.no

En person som kjører en lastesykkel på et bysykkelfelt ved siden av en gate med høsttrær i bakgrunnen, i nærheten av en sykkelskur.

Grønn omstilling

Klimastrategi for Oslo mot 2030, ble vedtatt av Oslo bystyre mai 2020, og handler om hele Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for nå disse målene.

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger.

Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Klima- og energifondet er en pådriver for at både næringsliv og privatpersoner tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi.

For mer info kontakt: fondet@kli.oslo.kommune.no

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 – 13:00)