Klimabarometeret

Se total bilpark av varebiler i Akershus, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Se total bilpark av personbiler i Akershus, fordelt på drivstoffteknologi.

TRANSPORT

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Klemetsrud

AVFALL

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Haraldrud energigjenvinningsanlegg

AVALL

Hvor mye anleggsdiesel selges i Oslo?

BYGG OG ANLEGG

Se total bilpark av varebiler i Oslo, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Se nybilsalget av varebiler i Akershus, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Sjekk nybilsalg av personbiler i Akershus, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Haraldrud varmesentral

AVFALL

Sjekk andel passeringer i bomringen, etter type kjøretøy.

TRANSPORT
Les mer hos oslo.kommune.no

Se nybilsalget av varebiler i Oslo, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Sjekk nybilsalg av varebiler i Norge, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT