Group 2 Copy

Klimabarometeret

Se fordeling av drivstoffteknologi på den totale varebilparken i Akershus

TRANSPORT

Se hvordan fordelingen av drivstoffteknologi er i Akershus

TRANSPORT

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Klemetsrud

AVFALL

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Haraldrud energigjenvinningsanlegg

AVALL

Hvor mye anleggsdiesel selges i Oslo?

BYGG OG ANLEGG

Se fordeling av drivstoffteknologi på den totale varebilparken i Oslo

TRANSPORT

Se fordelingen av drivstoffteknologi på nye varebiler i Akershus

TRANSPORT

Sjekk markedsandelen for drivstoffteknologi på nye personbiler i Akershus

TRANSPORT

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Haraldrud varmesentral

AVFALL

Sjekk hvilke kjøretøy som kjøres gjennom bomringene

TRANSPORT
Les mer hos oslo.kommune.no

Se fordelingen av drivstoffteknologi på nye varebiler i Oslo

TRANSPORT

Sjekk markedsandelen for drivstoffteknologi på nye varebiler i Norge

TRANSPORT