Group 2 Copy

Klimabarometeret

Solceller i Oslo

BYGG OG ANLEGG

Sjekk hvilke kjøretøy som kjøres gjennom bomringene

TRANSPORT
Les mer hos oslo.kommune.no

Hvor mye anleggsdiesel selges i Oslo?

BYGG OG ANLEGG

Sjekk hvor mange passeringer det er forbi lokale tellepunkter i Oslo

TRANSPORT

Sjekk markedsandelen for drivstoffteknologi på nye varebiler i Norge

TRANSPORT

Hvor mange passerte gjennom bomringen i Oslo og Bærum?

TRANSPORT
Les mer hos oslo.kommune.no

Hvor mange nye biler i Oslo og Akershus har nullutslippsteknologi?

TRANSPORT

Se hvor mange av de nye varebilene i Oslo og Akershus som har nullutslippsteknologi

TRANSPORT

Se fordelingen av drivstoffteknologi på nye varebiler i Oslo

TRANSPORT

Se fordeling av drivstoffteknologi på den totale varebilparken i Oslo

TRANSPORT

Finn ut hvor mye lett fyringsolje og parafin som brukes i bygg

BYGG OG ANLEGG

Se hvordan fordelingen av drivstoffteknologi er i Oslo

TRANSPORT