Klimabarometeret

Sjekk nybilsalg av varebiler i Norge, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Se nybilsalget av varebiler i Oslo, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Sjekk andel passeringer i bomringen, etter type kjøretøy.

TRANSPORT

Sjekk nybilsalg av personbiler i Oslo, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Hvor mange passerte gjennom bomringen i Oslo og Bærum?

TRANSPORT

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Haraldrud varmesentral

AVFALL

Se total bilpark av varebiler i Oslo, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Hvor mye anleggsdiesel selges i Oslo?

BYGG OG ANLEGG

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Haraldrud energigjenvinningsanlegg

AVALL

Finn ut hvor mye lett fyringsolje og parafin som brukes i bygg

BYGG OG ANLEGG

Se total bilpark av personbiler i Oslo, fordelt på drivstoffteknologi

TRANSPORT

Sjekk hvor mye avfall som forbrennes på Klemetsrud

AVFALL