Om tilskuddet

Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Søknadsfristen er løpende.

Ønsker dere å etablere hurtigladere til bedriftens egne biler? Sjekk ut Enovas tilskuddsordning Bedriftslading for tunge kjøretøy.

 • For normalladere (AC-ladere) under 50 kW: 50 % av godkjente kostnader kan dekkes, med et maksbeløp på 35 000 kroner per ladepunkt.
 • Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 1 million kroner.

 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes som kostnader berettiget tilskudd.
 • Leasing støttes ikke.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til laderen inngår.
 • Ordningen dekker ikke eventuell oppgradering av trafostasjon.

 1. Fyll ut søknaden.
 2. Legg ved pristilbud fra leverandør.
 3. Søknaden sendes automatisk inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding via det elektroniske ferdigmeldingsskjemaet. Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, teknisk spesifikasjon fra installatør på ladestasjonene og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til kontoen som er registrert for bedriftens profil: http://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/innlogget/kontonummer

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (onsdag og fredag kl. 10:00-11:00 og 12:00-13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Beregn beløpet du kan få:

0Velg antall50
0Velg beløp3000000

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden og legg ved tilbud fra leverandør

 2. Du får svar på søknaden innen 14 virkedager

 3. Send inn ferdigmelding med faktura

 4. Støtten blir utbetalt til oppgitt konto