Om tilskuddet

Om støtteordningen

Ønsker du å etablere nye hurtigladere som er forbeholdt taxier? Eller å holde av eksisterende hurtigladere, slik at de kun kan brukes av taxisjåfører?

Nå kan energistasjoner, taxisentraler eller andre som vil tilby hurtigladere til taxi få inntil halve regninga dekket.

Ordningen er planlagt å vare ut 2024.

  • Minimumseffekt for hver lader er 150 kW. En lader kan ha inntil to ladeuttak med lastbalansering.
  • Laderne skal forbeholdes taxi i minimum 5 år.

  • For nye hurtigladere, må ferdigmelding sendes inn senest ett år etter tilsagnet er gitt.
  • For eksisterende hurtigladere, er ferdigmeldingsfristen tre måneder etter tilsagnet er gitt.

For nye hurtigladere, støttes inntil halvparten av etableringskostnaden, inkludert anleggsbidrag.

For eksisterende hurtigladere som holdes av til taxi, regnes støttebeløpet ut på grunnlag av opprinnelig investeringskostnad og Skatteetatens avskrivningssatser:

  • Ladestasjoner avskrives i henhold til Saldogruppe d; 20 prosent per år.
  • Kostnader knyttet til etablering av ladestasjoner avskrives i henhold til Saldogruppe h; 4 prosent per år.
  • Ladestasjonen støttes med 50 prosent av beregnet restverdi.

Det gis inntil 3 millioner kroner i støtte per søker.

  • Innhent tilbud fra leverandør hvis du skal etablere en ny hurtiglader
  • Søk om tilskudd før du bestiller ny hurtiglader eller øremerker eksisterende hurtiglader