Om tilskuddet

Om ordningen

Alle med parkeringsarealer kan søke om å få dekket inntil 20 prosent av kostnadene ved å opprette ladeplasser. Ladeplassen må kunne brukes av alle.
 
 • Tilskuddsordningen er konkurransebasert. Første søknadsfrist er 30. april.

 • Inntil 20 prosent av kostnadene dekkes.
 • Maksimalt støttebeløp er 2 millioner kroner.
 • Ordningen er konkurransebasert. Det betyr at prosjektene som kan vise til størst ladeeffekt per omsøkt krone vil vinne frem.

 • Innhent pristilbud på ladeplassene.
 • Oppgi hvilken støttesum som vil være utløsende for at du bygger ladeplassene. Du kan søke om å få dekket inntil 20 prosent av kostnadene.
 • Motta svar på søknaden.
 • Etter ladeplassene er installert, send ferdigmelding med fakturakopier til klimaetaten.
 • Tilskuddet utbetales.

 • Det kan kun søkes om tilskudd til ladedekning utover de seks prosentene parkeringsplasseiere har plikt til å tilby gjennom parkeringsforskriften.
 • Hvert ladepunkt skal ha en effekt på minst 7,2 kW.
 • Det skal være mulig å stå parkert i minst 10 timer sammenhengende i løpet av døgnet.
 • Parkeringsavgift og pris under lading skal ikke være høyere enn på kommunens ladeplasser de første fem årene etter åpning av laderne.