Om tilskuddet

Innen november 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie.

For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon og begrenset til 50 % av godkjente kostnader.
 • Ladeinfrastruktur dekkes ikke av denne ordningen.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

 • Innehavere av drosjeløyve kan søke.
 • Søker må registrere org.nr for sin bedrift/enkeltpersonsforetak (ENK) i søknaden. Ved ferdigmelding må kontonummeret som legges inn for utbetaling av tilskudd være tilknyttet bedriften / søkers ENK.
 • Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.
 • Privatpersoner, og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Du må vente på tilsagn fra Klima- og energifondet før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som kan tas med. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne ordningen.
 • Hvis løyvehaver bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.
 • Ordningen gjelder for privatpersoner som har behov for å lade profesjonelle kjøretøy, og vi stiller krav om at søker dokumenterer dette.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ta vare på fakturaer og kvitteringer. Disse sender du inn ved ferdigmelding.
 • Når dokumentasjonen er godkjent hos oss, utbetales tilskuddet til søkers bedriftskonto. Vi oppfordrer søkere til å registrere kostnadene gjennom sin bedrift/ENK.
 • Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Fyll ut og send inn søknad med vedlegg

 • Søknadsskjema for tilskudd til ladestasjoner for el-drosje.
 • For noen tiltak trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger eller tillegg. Dette vil du få beskjed om i søknadsdialogen.
 • Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt på, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden:

 1. Du får svar til din digitale postkasse innen tre uker. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
 2. Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følger du linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.
 3. Etter at ferdigmeldingen er behandlet og godkjent av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt annen offentlig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les mer på regjeringen.no.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Beregn beløpet du kan få:

0Velg beløp25000

Slik søker du

 1. Fyll ut og send inn søknad med vedlegg

 2. Få svar innen tre uker

 3. Send inn fakturaer for utført arbeid

 4. Støtte blir utbetalt til oppgitt konto