Om tilskuddet

I 2024 får bedrifter inntil 50 prosent i støtte til utstyr for elbillader.

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

 • Tilskuddet utgjør maksimalt 50 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til 15 000 kroner per ladepunkt.
 • Det gis maksimalt 1 million kroner i tilskudd.

 • Bedrifter registrert i Oslo kommune kan søke. Det er en forutsetning at bedriften/enkeltmannsforetaket er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).
 • Privatpersoner, offentlige aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Parkeringsselskap kan ikke søke om støtte.
 • Bedriften må søke og få innvilget støtte (motta tilsagn fra oss) før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

 • Ordningen gjelder kun bedrifter som skal benytte ladestasjonene til egne varebiler. Registreringsnummer må oppgis ved søknad eller ferdigmelding. Hvis søknaden gjelder el-varebiler som planlegges kjøpt må dette beskrives i søknaden.
 • Kun faste installasjoner som bedriften selv eier støttes.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

 1. Fyll ut og send inn søknad med vedlegg. For noen tiltak trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger eller tillegg. Dette vil du få beskjed om i søknadsdialogen.
 2. Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt på, og veien videre

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar til Min Side innen tre uker. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
 2. Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følger du linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon
 3. Etter at vi har behandlet og godkjent ferdigmeldingen vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt annen offentlig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Les mer på regjeringen.no.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (onsdag og fredag kl. 10:00-11:00 og 12:00-13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Beregn beløpet du kan få:

0Velg antall100

0


Antall år igjen til alle varebiler må være utslippsfrie

0


Prosentandelen nye elektriske varebiler i Oslo


Så mye det koster i bomringen

Slik søker du om støtte

 1. Innhent pristilbud

 2. Send søknad

 3. Send inn fakturaer og annen dokumentasjon

 4. Tilskudd utbetales