Om tilskuddet

Få støtte fra Enova til å gjennomføre en energikartlegging av arbeidsplassen din. En god energikartlegging er første skritt på veien til et mer energi- og kostnadseffektivt bygg. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50%, og maksimalt 400 000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp sett opp mot typisk årlig energibruk i bygningene som skal kartlegges. Jo lavere støttebeløp dere søker om, desto større er sannsynligheten for å nå opp i konkurransen.

Les mer om hvilke kostnader Enova godkjenner her

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Virksomheter som har lovpålagte krav om gjennomføring av energikartlegging, med tilsvarende krav og detaljnivå som i denne støtteordningen, kan ikke søke.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

For at søknaden skal bli vurdert, må den oppfylle støtteordningens kvalifikasjonskriterier. Se kvalifikasjonskriteriene her.

Det er konkurranse om støttemidlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Rangering gjøres etter følgende formel:

Søkt støttebeløp / (mål for energiforbedring kWh * mål for energiforbedring %)

«Søkt støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet.

Les mer om hvordan Enova vurderer søknadene her.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen? Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003

E-post: svarer@enova.no

0


prosent av energien i Norge brukes i bygg

Slik søker dere om støtte

  1. Inhent pristilbud på energikartlegging

  2. Send søknad til Enova

  3. Motta svar fra Enova