Om tilskuddet

Solenergianlegg senker energikostnadene for borettslaget eller sameiet ditt. Denne ordningen dekker 20 prosent av kostnadene når dere installerer solcellepaneler eller solfangere. Maksimalt støttebeløp er 3 millioner kroner.

Borettslag og sameier som får støtte til solenergi, kan i tillegg søke støtte fra Enova sin ordning for energiforbedring i borettslag og sameier.

Fra 2024 er det ikke lenger søknadsgebyr hos Plan- og bygningsetaten for solcelleanlegg på tak.

NB! Saksbehandlingssystemet oppgir at maksstøtten er 2 millioner kroner. Riktig maksgrense er 3 millioner. Vi korrigerer maksstøttebeløpet for søkere som kvalifiserer til en støtte på mer enn 2 millioner kroner.

 • Alle borettslag og sameier kan søke om støtte.
 • Eierseksjonssameier eller boligaksjeselskap som driver næringsvirksomhet, kvalifiserer ikke for støtte. For eierseksjonssameier og boligaksjeselskap, gjelder kriteriene i punkt 1 under «Søkeren» i Enovas programkriterier for energiforbedring i borettslag og boligsameier.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang, og kontrakt/avtale kan ikke inngås før det er gitt tilsagn om tilskudd.

 • Innhent tilbud på solenergianlegg fra leverandør.
 • Send inn søknad om støtte sammen med leverandørtilbud.
 • Motta tilsagnsbrev fra Oslo kommune.
 • Send inn sluttrapport og faktura fra leverandør etter solenergianlegget er installert.
 • Støtten utbetales.

 • 20 prosent av installasjonskostnadene støttes.
 • Maksimalt støttebeløp er 3 millioner kroner per søknad.
 • Det kan gis støtte til samme solenergianlegg fra Enova sin ordning for energiforbedring i borettslag og sameier.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.