Om tilskuddet

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

Du sparer strømutgifter og bidrar til mindre belastning på strømnettet. Tilskuddet forvaltes av Enova.

  • 35% av installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kr.

Tilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Følgende kriterier må også være oppfylt:

  • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.
  • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.
  • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie
  • Arbeidet må være utført av fagfolk

Når styringssystemet er installert og alle kostnader er betalt registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen?

Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003
E-post: svarer@enova.no