Om tilskuddet

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget bruker mindre strøm fra nettet kan støttes, inkludert installasjon av solceller.

Tilskuddet er konkurransebasert. Man konkurrerer basert på hvor kostnadseffektive energitiltak man søker støtte til.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring.

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finnes under overskriften «godkjente kostnader» i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte».

Det er konkurranse om støttemidlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Rangering gjøres etter følgende formel:

Søkt støttebeløp / (mål for energiforbedring kWh * mål for energiforbedring %)

«Søkt støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet.

Les mer om hvordan Enova vurderer søknadene her.

Alle borettslag, sameier, eierseksjonssameier og boligaksjeselskap med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene kan søke om støtte.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen? Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003
E-post: svarer@enova.no

0


Gjennomsnittlig strømforbruk i kWt for en husholdning i Norge i 2022. Kilde: SSB.

0


Antall kvadratmetere med gulv, vegger og tak som ble etterisolert med støtte fra Oslo kommune i 2023.

0


Antall kWt med energiforbruk som kan spares i norske hus og leiligheter hvert år. Kilde: NVE.

Slik søker dere om støtte

  1. Kartlegg energibesparingspotensialet i borettslaget eller sameiet ditt

  2. Innhent pristilbud på energitiltak

  3. Send søknad til Enova

  4. Motta svar fra Enova