Om tilskuddet

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo. Tilskuddet er på 30 prosent av kostnadene, maksimalt 1 000 000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til maskiner som Enova har utlyst støtte til.

Se hvilke anleggsmaskiner Enova har utlyst støtte til her.

Søknadsfristen er løpende.

 • Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er trucker, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.
 • Det gis kun tilskudd til nye maskiner. Du må med andre ord være førstegangskjøper av maskinen du søker støtte til.

 • Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og som skal benytte motorredskapet i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner og offentlige aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller motorredskapet, eller inngår avtale med leverandør.
 • Motorredskapet må ha en effekt på minimum 5 kW.
 • Motorredskapet må primært benyttes i Oslo.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.
 • Det gis ikke støtte til maskiner som er dekket av Enovas tilskuddsordning for anleggsmaskiner.

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon. Du må i forkant innhente et tilbud på motorredskapet du søker tilskudd til. Beregning av tilsvarende forbruk for tilsvarende dieseldrevne maskiner må ligge ved søknaden.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket. Det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding. Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt annen offentlig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Les mer på regjeringen.no.

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling.

Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Send oss en e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Beregn beløpet du kan få:

0Velg beløp5000000