Klimastrategi for Oslo mot 2030

Energi

  • I Oslo skal en større andel av energien produseres lokalt, og ulike energiløsninger skal utfylle og avlaste hverandre
  • Bygg i Oslo skal bruke elektrisitet og varme effektivt og redusere energibruken