Klimastrategi for Oslo mot 2030

Forbruk

  • Oslo kommune skal legge til rette for redusert
    og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv. Kommunen skal selv etterspørre varer og tjenester med lavt klimagassutslipp. Oslo skal begrense utslipp knyttet til materialforbruk til bygg og anlegg