Klimastrategi for Oslo mot 2030

Bygg og anlegg

  • Bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal bli fossilfri, deretter utslippsfri innen 2030