Budsjett og strategi

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimastrategi2030_langversjon_web_enkeltside

Areal

  • Oslo skal forvalte Marka slik at karbonlagrene i skogen ivaretas, gir naturen mulighet til å til- passe seg klimaendringene og slik at Markas bidrag til å forebygge konsekvenser av klima- endringene bevares
  • Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder. Oslo skal utvikle byen innenfra og ut og fortette ved kollektiv- knutepunkter