Næringslivets omstillingsevne i krisetider

Utbruddet av koronaviruset viste at næringslivet i Oslo var i stand til å snu seg rundt og iverksette omfattende endringer i virksomheten raskt og effektivt: Resultatene viser at 75 prosent av bedriftene i de utvalgte bransjene er enig i at pandemien viser næringslivets omstillingsevne. Samtidig viser også undersøkelsen at koronapandemien har vært en oppvekker for virksomhetene: 88 prosent mener at pandemien viser hvor viktig det er å være forberedt på framtidige kriser. Svarene viser at næringslivet har en betydelig omstillingsevne, og kan ha betydning for framtidig håndtering av klimakrisa.

Smart by
Tung satsing på utslippsfrie lastebiler

Klimatiltak er robuste, også i krisetider

Samtidig virker det som at klimaarbeidet fortsatt har hatt prioritet i bedriftene gjennom pandemien. Bare 10 prosent oppgir at koronapandemien har hindret gjennomføring av planlagte klimatiltak, mens 48 prosent er uenige i dette.

Grønn omstilling er en forutsetning for å ha et konkurransedyktig næringsliv også i framtidens lavutslippssamfunn. Samtidig er det flere som frykter at klimatiltak skal gå på bekostning av eksisterende næringsliv. I undersøkelsen mente i overkant av 1 av 3 bedrifter at det er viktigere å bevare det næringslivet vi har fremfor å prioritere klimatiltak, men like mange var uenige i dette.