Tung satsing på utslippsfrie lastebiler

Elbilene har kuppet personbilmarkedet og nå kommer tungtransporten etter! Selskapet Tom Wilhelmsen har kjøpt inn 6 av verdens første helelektriske tipplastebiler fra Volvo, og snart skal hele kjøretøyparken bestå av nullutslippskjøretøy.

Tekst Mari Fossheim Foto Hampus Lundgren

I en hvit tipplastebil i kategorien «elektrisk» med det klingende navnet Erna, har sjåfør Andrea Josefine Nyland akkurat startet dagen på en anleggsplass på Tåsen. Hun er fast sjåfør i nullutslippsteamet til Tom Willhelmsen AS, og synes det er stas å kjøre elektrisk tipplastebil. Ikke sjelden blir hun stoppet med spørsmål om lastebilen og forbipasserende knipser bilder:

– Det er bare koselig egentlig, jeg skjønner godt at folk er nysgjerrige, sier hun og fortsetter:

– Det var jeg også, og det måtte litt tilvenning til, må jeg innrømme. Ladingen går stort sett greit, jeg passer på at det sammenfaller med pausen jeg uansett skal ha.

Psst: sjekk ut Klimabarometeret som måler trykket på klimagassutslippene i Oslo

Når blir utslippsfri tungtransport vanlig

– Jeg husker vi var på en lastebilmesse i 2018 og stod ved den elektriske standen til Volvo. Vi hadde den standen for oss selv, for å si det sånn.

Tom Wilhelmsen er daglig leder i firmaet, som driver med massetransport i Oslo-området. Han trenger ikke gå langt tilbake i tid til da selskapet hans tronet ganske alene i det elektriske markedet. Men nå skjer det noe.

Så langt i 2021 er nemlig  9 prosent av de solgte lastebilene Oslo elektriske. Det høres kanskje ikke så mye ut, men 9 prosent er 9 ganger så høy el-andel i markedet som i fjor.  Samlet har el og biogass 12 prosent markedsandel hittil i 2021.

Utslippsfri tungtransport

Utslippsfri tungtransport: denne elektriske tipplastebilen er blant de eneste i sitt slag. Tom Wilhemsen samarbeider tett med Volvo.

Tom Wilhelmsen fikk sine første tre tipplastebiler høsten 2020. I mai ble tre til satt i drift. Innen 2025 er målet at hele kjøretøyparken skal være utslippsfri.

– Flere av våre største konkurrenter så på vår tidlige omstilling som en gimmick og et markedsføringstriks. Men med nye investeringer synes jeg vi gjort de påstandene til skamme.  De elektriske lastebilene er jo faktisk tre ganger så dyre, og selv med tilskudd fra Enova, er det en betydelig investeringsrisiko vi har tatt. Jeg er stolt av det vi har gjort – og resten av bransjen bør følge etter. Vi er uansett glad for det forspranget vårt, smiler Wilhelmsen. Som vil bruke bilene så mye som mulig i anlegg i og rundt Oslo by.

Nå planlegger selskapet å få på plass et anlegg på Skarnes hvor fyllmassen skal vaskes og renses for forurensning. Da kan selskapet selge ferdig renset stein og med det gjenbruke 90 prosent av massene.

– Vi må rydde opp etterhvert som vi går veien.

Tungtransport står for nesten en firedel av utslippene fra veitrafikken

Utslippene fra tungtransport veier nemlig betydelig på vektskåla. Tunge kjøretøy står for 23 prosent av utslippene fra veitrafikken, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke forventes å gå ned uten ytterligere tiltak.

Meninger
Tungtransporten i Oslo skal bli utslippsfri 

Derfor trengs det grep som får flere i bransjen til å bruke  kjøretøy med elektrisitet, hydrogen eller biogass som drivkraft. Nye rapporter utført av Hafslund rådgivning og ZERO på oppdrag for Klimaetaten denne våren, har kartlagt tungtransporten i Oslo.

– ZEROs virkemiddelanalyse tar for seg de ulike virkemidlene som bør iverksettes eller forsterkes dersom Oslo skal bli en pilotby for utslippsfri tungtransport. Analysen foreslår når og hvordan virkemidlene bør innføres for å stimulere til innfasing av nullutslipp og biogass og utfasing av fossil tungtransport frem mot 2030, forteller Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.

Som en del av kartleggingen ble det sendt ut en spørreundersøkelse hvor 59 transportaktører svarte.

– Da kom det fram at usikkerhet rundt økonomi, kjøretøyteknologi og lade og fylleinfrastruktur er de største barrierene for bransjen, forklarer Lunder.

Tydelige krav

Aktørene ble også spurt om hvordan de så for seg egen kjøretøypark i 2025. Resultatene viste at en stor andel vil ha skiftet ut kjøretøyparken til fossilfrie alternativer og at dieselandelen vil være en tredel sammenlignet med 82 prosent i dag.

– Det tyder på at transportaktørene har forståelse for at det vil bli en overgang fra diesel til andre drivstoff de nærmeste årene, noe som er veldig positivt, mener Lunder.

Margrethe Lunder, Klimarådgiver i Klimaetaten

På spørsmål om hva som kreves hvis tungtransporten skal bli utslippsfri er Tom Wilhelmsen enig i  utfordringene resten av bransjen peker på:

– Det må settes tydelige krav til nullutslipp i anskaffelser, men de tydelige rammene og kravene må følges nøye opp også. Og ikke minst: ladeinfrastrukturen er nødt til å oppgraderes dersom bransjen skal omstille seg slik politikerne vil. Det er en betydelig knapphet av ladestasjoner i dag. Det skaper uforutsigbarhet for sjåførene og bedriftene, sier Wilhelmsen.

Likevel må bransjen brette opp ermene selv også, mener han:

– Ressursene og tilgjengeligheten finnes. Så jeg håper det er slutt på festtalene nå. Nå må alle bidra for å få utslippene ned og støyen bort fra veiene.

Flere steder å lade og fylle

utslippsfri tungtransport

Andrea Josefine Nyland synes en av de aller største forskjellene er fraværet av støyende motorlyd. – Jeg blir mye mindre sliten i hodet etter en arbeidsdag nå. Det er veldig deilig.

For sjåfør Andrea Josefine Nyland er det imidlertid en utfordring hun gjerne skulle hatt en løsning på:

– Det burde vært enklere for oss å finne ladestasjoner. Foreløpig er det ikke et stort problem, selv om jeg i blant må vente i ladekø på Circle K. Men hvis det blir flere elektriske lastebiler må det også bli flere dedikerte ladestasjoner for oss, sier Nyland.

Grunerløkka kan bli omfattet av en nullutslippssone
Klimabudsjettet
Dette er forslagene til nullutslippssone

Til tross for at det fortsatt er relativt få el-lastebiler som ruller rundt i byen, er samholdet mellom dem bak rattet desto større:

–  Absolutt! Vi vinker og smiler til hverandre, og slår gjerne av en prat ved anledning. Selv om vi tilhører forskjellige selskaper anser jeg dem som kolleger.

 

Her er den elektriske lastebilen «Erna» i gang med arbeidsdagen.

Selv om bransjen er i bevegelse er det altså noen skjær i sjøen.

Derfor jobber Oslo kommune og Klimaetaten gjennom prosjektet Pilotby for utslippsfri tungtransport med å utvikle virkemidler som stimulerer til overgangen fra fossil til utslippsfri tungtransport i Oslo.

Ambisjonen er at det skal være både forutsigbart og lønnsomt å operere i Oslo med tunge nullutslipp- og biogasskjøretøy.

Margrethe Lunder, Klimaetaten

– I dette arbeidet inngår å legge til rette for lade- og fylleinfrastruktur i kommunen, blant annet gjennom å tilgjengeliggjøre areal. Ambisjonen er at det skal være både forutsigbart og lønnsomt å operere i Oslo med tunge nullutslipp- og biogasskjøretøy. Da blir det viktig med bruksfordeler og økonomiske fordeler sammenlignet med fossile kjøretøy. Det kan være bruk av bomringen, prioritering i enkelte soner, prioritert parkering eller på laste og losseplasser, forklarer Lunder

Utslippsfri tungtransport + næringslivet= sant

Skal dette gå veien er god dialog med næringslivet avgjørende. Innsikt fra fremoverlente aktører som  Tom Wilhelmsen, men også fra mindre bedrifter som ikke har samme kunnskapsnivå, blir avgjørende.

– Dialogen med bransjen har avdekket store forskjeller i hvor langt bedriftene har kommet når det gjelder omstilling til nullutslippsteknologi, og hvilke planer de har for sine tunge kjøretøy. Det er ikke alltid at det er de største bedriftene som har kommet lengst, men det er ofte enklere for de større bedriftene som har mer ressurser og kanskje egne ansatte til å følge utviklingen, sette seg inn i støtteordninger og etablere egen ladeinfrastruktur. De små og mellomstore bedriftene har ikke nødvendigvis samme mulighetsrom, og det må vi ta på alvor, sier Lunder, og legger til: 

– Det blir viktig for oss å formidle kommunens anskaffelseskrav om at det fra 2025 vil være krav om biogass eller nullutslipp i alle våre transportanskaffelser. Det vil tvinge frem en endring.

– Så blir det vår oppgave å trekke fram økt miljødifferensiering i bomringen og nullutslippssoner.