Klimatiltak befolkningen selv gjør

Oslos befolkning vil være med på klimadugnaden når det kommer til eget forbruk

Vi ser en betydelig økning i andelen som har kildesortert og redusert matsvinn. Hele 63 prosent svarer at de allerede har kildesortert plast i blå pose, en oppgang fra 46 prosent fra i fjor. På spørsmål om hvor sannsynlig det er at folk vil kildesortere, svarer 61 prosent at de allerede kildesorterer. Det er en oppgang på 16 prosentpoeng fra i fjor. Det er også klart flere enn i fjor som mener de er blitt flinkere til å kutte matsvinn det siste året.

Nær 9 av 10 (88 prosent) oppgir at de allerede har eller mener det er sannsynlig at de vil redusere matsvinn fremover. Det er en økende trend fra 2018 til 2020, hvor oppslutningen legger seg stabilt. En klar overvekt av befolkningen ønsker å redusere eget forbruk: Totalt oppgir 75 prosent at de allerede har eller planlegger å gjøre det. Generelt har flere svart at de enten har eller vil redusere forbruk fra 2018 frem til i dag. 6 av 10 (58 prosent) svarer at de enten allerede har eller planlegger å spise mindre kjøtt. Også her ser vi at stadig flere svarer dette frem til 2020, hvor oppslutningen legger seg stabilt.

Oslos befolkning svarer også at de har gått (42 prosent) og syklet (19 prosent) mer enn tidligere, og flere har byttet til elbil (16 prosent). Andelen som svarer at det er sannsynlig at de vil reise mer kollektivt de neste to årene eller allerede gjør det ble redusert med fire prosentpoeng til 68 prosent i Oslo. Likevel var det en oppgang I hvor mange som svarte at de allerede reiser mer kollektivt (fra 40 til 44 prosent) og tilsvarende når spørsmålet var å reise mer miljøvennlig til jobb eller skole.

Hvor sannsynlig er det at du vil gjøre noen av følgende tiltak de neste to årene? – Har gjort det allerede (Oslo)

Vi planlegger å fly mindre

Det siste året har en stor andel av verdens fly stått på bakken, etter at det ble innført restriksjoner for flyreiser i tillegg til stengte landegrenser for å hindre smittespredning verden over. Det er derfor ikke overraskende at antallet som oppgir at de allerede har flydd mindre eller planlegger å reise mindre med fly fremover, er på det høyeste nivået i 2021 gjennom hele måleperioden (56 prosent). Det verdt å merke seg at stadig flere har svart det i hele perioden frem til 2020. Det kan tyde på at det også er andre årsaker enn korona som spiller inn.

Hvor sannsynlig er det at du vil gjøre noen av følgende tiltak de neste to årene? – Har gjort det allerede (Oslo)