Befolkningsundersøkelser

Klimaundersøkelsen 2021 – rapport

Befolkning og næringsliv i Oslo og kommunene rundt

image

Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og de tidligere Akershus-kommunene.