Befolkningsundersøkelser

Klimaundersøkelsen 2021 – rapport

Befolkning og næringsliv i Oslo og kommunene rundt

image