Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og befolkningen i de tidligere Akershus-kommunene.

Denne rapporten oppsummerer hovedtendensene i svarene.

Alle resultatene vises her: