Endringer i utvalg

I årets undersøkelse er utvalget utvidet med flere bransjer. Dette innebærer at utvalget er noe ulikt fra undersøkelsene i perioden 2020-2022. Bransjene som ikke var med i denne perioden, men som er inkludert i årets undersøkelse, er bygg, anlegg og eiendom, primærnæringer, overnatting og servering og transport og lagring.  

Det er gjort en gjennomgang av årets undersøkelse med ny og gammel bransjeinndeling (samme bransjer som i 2020-2022). Forskjellene på totalnivå med ny og gammel bransjeinndeling er små (jevnt over 1-2 prosentpoeng).  

Unntaket er noen av spørsmålene om bruk av kjøretøy og tilrettelegging for klimavennlige jobbreiser. Ved sammenligning med 2022-undersøkelsen hvor det er endringer, ser vi at det er en endring i samme retning som det ville vært om en hadde benyttet gammel bransjeinndeling.  Alle endringene som er påpekt i denne rapporten er sjekket mot utvalgsendring, og fremstår signifikante også i gammelt utvalg