Energisparing

Andelen som svarer at de har energieffektivisert hjemme øker jevnt. Det kan bl.a. bety at de har installert varmepumpe, etterisolert, skiftet vinduer eller montert smart varmestyring. I 2019 svarte 17 prosent i Oslo at de hadde gjennomført et strømsparende tiltak, mens 26 prosent svarer det i år. 

Det enkleste tiltaket er også det flest svarer at de har gjort det siste året; 4 av 10 har senket innetemperaturen om vinteren. 

Figur som viser hvor mange som har svart at de har gjennomført ulike energisparetiltak hjemme

Andelen i Oslo som svarer at de allerede har gjennført disse tiltakene hjemme.

For noen av tiltakene som krever økonomiske investeringer skiller elbilistene seg ut. De er mer tilbøyelige til å ha gjort dem allerede eller ser det som sannsynlig at de vil gjøre dem enn oslofolk med fossilbil eller uten bil.  For utskifting av vinduer ser vi ikke den samme korrelasjonen med bilhold.

Figur som viser andelen i Oslo som svarer at de allerede har gjennomført tiltakene bytte vinduer, montere varmepumpe og innstallere solceller.

Andelen i Oslo som svarer at de allerede har gjennomført disse tre tiltakene.