Klimavennlige jobbreiser

Sammenlignet med 2022 har det vært en økning i andelen som helt eller delvis har innført

  • bildeling – 25 prosent
  • tilrettelegging for samkjøring – 31 prosent
  • subsidiering av ansattes kollektivutgifter – 13 prosent 

Samtidig har det vært en nedgang i andelen som helt eller delvis har

  • avgiftsbelagt parkeringsplasser – 9 prosent
  • fjernet parkeringsplasser – 9 prosent
  • etablert trygg sykkelparkering  – 52 prosent

Det er industri- og servicebedriftene som har gjennomført flest tiltak for klimavennlige jobbreiser  

Figur som viser andel bedrifter som har tilrettelagt helt eller delvis, fordelt på bransjene Service, Industri, Handel, tiltakene garderobe med dusj, trygg sykkelparkering, subsidiering av kollektivutgifter

Andelen bedrifter som helt eller delvis har gjennomført disse tre tiltakene, fordelt på hovedbransjer.

I 2022 spurte vi hvilken praksis det kunne være aktuelt å videreføre også etter korona, og i 2023 spurte vi om praksisen faktisk har blitt videreført. Erstatte reising med digitale møter, fleksibel arbeidstid og åpenhet for delvis hjemmekontor er videreført i akkurat så stor grad som bedriftene trodde. Men færre har videreført mer tilrettelegging for jobbsykling. 14 prosent trodde de ville opprettholde dette, mens kun 8 prosent har faktisk gjort det.  

Figur som viser hvor store andeler i bransjene service, industri og handel som har videreført delvis hjemmekontor, erstatte reiser med digitale møter og fleksibel arbeidstid.I halvparten av bedriftene har de ansatte tilgang til gratis eller subsidiert parkering. Handelsbransjen skiller seg ut; her har to av tre tilrettelagt for gratis eller subsidiert parkering for de ansatte. Denne bransjen har også den laveste andelen virksomheter som planlegger å redusere tilretteleggingen for parkering.