Oslo som foregangsby

Støtten er fortsatt stor til at Oslo skal kutte 95 prosent av klimagassutslippene innen 2030. I år svarer 65 prosent at dette er svært eller ganske viktig. 18 prosent mener målet er uviktig. Den samlede støtten har imidlertid falt elleve prosentpoeng siden 2017. Støtten er sterkest hos de som ikke har bil, bor i Indre Øst og hos kvinner. Det siste året ser vi i et fall i støtten hos aldersgruppen 16-29 år, ned fra 77 prosent i 2022 til 68 prosent i 2023.  

Seks av ti i Akershus mener Oslos klimamål er viktig, mens to av ti mener det er uviktig.  

Graf som viser hvor mange som har svart at Oslo klimamål er viktig i Oslo og Akershus siden 2018.

Det er stor støtte til målet om at Oslo skal bli en by som tåler klimaendringer bedre. 72 prosent synes det er svært eller ganske viktig i år. Det er imidlertid et fall i andelen som er bekymret over at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringer og ekstremvær. 37 prosent sa seg Svært eller Ganske enige i dette i 2023, mot 43 prosent i fjor.  

Graf som viser andelen som har svart at de er enige i bekymringen om at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringer og ekstremvær

Et flertall er enig i at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i. 56 prosent er svært eller ganske enige, og 17 prosent ganske eller svært uenige i 2023. 

Graf som viser andelen som har svart at arbeidet med klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i.

Oslofolk virker mindre fornøyd enn før med Oslo kommunes innsats for å redusere byen klimagassutslipp.  Andelen som svarer at innsatsen er svært eller ganske bra er i år på 29 prosent. I 2019 nådde den en topp på 45 prosent. I Akershus er det ikke signifikante endringer på dette spørsmålet.  

Vi har stilt nye oppfølgingsspørsmål i år om vurderingen av kommunens innsats, og dette er svarene fra Oslofolk: 

  • 20 prosent er svært eller ganske enig i at kommunen gjør for lite for å redusere byens klimagassutslipp. 27 prosent er ganske eller svært uenig i dette.  
  • 26 prosent er svært eller ganske enig i at kommunen gjør for mye for å redusere byens klimagassutslipp. 26 prosent er ganske eller svært uenig i dette. 
  • 29 prosent er svært eller ganske enig i at kommunen prioriterer feil tiltak i arbeidet for å redusere byens klimagassutslipp. 13 prosent er ganske eller svært uenig i dette. 

Oslofolks vurdering av Oslo kommunes innsats for å tilpasse byen til å tåle klimaendringene er relativ stabil, med 23 prosent som svarer svært eller ganske bra i 2023, mot 25 prosent i 2022.