Kjøretøy og utslippsfri transport

Tiltak for utslippsfri transport

Fortsatt er over halvparten av bedriftene positive til tiltak for å fremme utslippsfri transport, som

  • fordeler for nullutslippsvarebiler ved leveranser i sentrale byområder
  • tyngre vekting av klima og miljø i offentlige anbud 
  • økt miljødifferensiering i bomringen
  • prioritert tilgang til parkering og varelevering for elektriske varebiler sammenlignet med biler som går på diesel og bensin

For alle disse tiltakene er det en betydelig høyere andel av bedriftene som er positive enn negative til tiltak. Andelen bedrifter som er positive går ned fra 2022, men ligger fortsatt godt over andelen fra 2021.  

Andelen bedrifter som er positive til nullutslippssoner har gått ned til 34 prosent, og over halvparten av virksomhetene er noe eller svært negative til dette tiltaket. 

De største bedriftene og servicenæringen (som inkluderer transportbransjen) er gjennomgående mest positive til alle de forespurte tiltakene, mens handelsbransjen fremstår mer skeptisk. Særlig gjelder dette nullutslippssoner. Bransjen industri peker seg ut som mest skeptisk til nullutslippssoner og tyngre klima- og miljøvekting i offentlige anbud.

Kjøretøy

Litt over halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de bruker kjøretøy i kjernevirksomheten. Flest av disse bruker varebil (63 prosent) og personbil (61 prosent), mens 9 prosent bruker lastebil og 3 prosent bruker sykkel/lastesykkel. 

Over halvparten av bedriftene med varebil oppgir at de nå har én eller flere elvarebiler. I overkant av fire av fem har én eller flere varebiler på fossilt drivstoff. 17 prosent av virksomhetene med varebil oppgir nå at ingen av deres varebiler bruker fossilt drivstoff. 9 prosent av bedriftene som har lastebiler oppgir at de nå har én eller flere elektriske lastebiler 

En av ti bedrifter med kjøretøy har allerede helelektriske kjøretøy, mens 37 prosent planlegger å bruke eller øke andelen av el-kjøretøy de nærmeste måneder. Også her ser vi et stort skille mellom store og små bedrifter: mens seks av ti store bedrifter planlegger å begynne å bruke eller øke andelen el-kjøretøy i egen virksomhet, er det kun tre av ti små bedrifter som planlegger dette.

16 prosent av bedriftene har utsatt eller stanset overgangen til elektrisk kjøretøypark grunnet endrede strøm- og drivstoffkostnader, mens 16 prosent ikke har noen planer om å gå over til elektriske kjøretøy.  

Bransjen industri peker seg ut med høyest andel el-kjøretøy. 95 prosent av industrivirksomhetene med personbil har én eller flere elbiler.  65 prosent av industribedriftene med varebil har én eller flere elvarebiler. Denne bransjen inkluderer bygge- og anleggsbransjen og håndverkere innen eiendomsbransjen. Over halvparten i denne bransjen planlegger også å begynne å bruke eller øke andelen el-kjøretøy i virksomheten de nærmeste måneder.