Om årets undersøkelse

Dette er åttende gang den årlige Klimaundersøkelsen gjennomføres. Bystyret i Oslo har vedtatt at Oslo skal bli en klimarobust by tilnærmet uten utslipp av klimagasser i 2030. Hvordan vi skal oppnå dette vises i kommunens klimastrategi. Den består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder. Klimavennlig byplanlegging og -utvikling, infrastruktur og smarte energiløsninger vil spille en viktig rolle i veien fremover. Men for at Oslo skal nå sine klimamål, må også befolkningen og næringslivet være med på laget og ta del i store og små endringer.

Klimaundersøkelsen gjennomføres for å kartlegge både gjennomførte klimatiltak og potensialet for adferdsendringer som bidrar til å senke klimagassutslipp. Den avdekker i tillegg holdninger til klimamålene og Oslos klimaarbeid. Vi spør næringslivet og befolkningen i Oslo, men også befolkningen i nabokommunene i Akershus. Deres aktiviteter i Oslo, ikke minst gjennom arbeidslivet, har mye å si for klimamålene.

Det er intervjuet 1694 innbyggere i Oslo og 1137 i Akershus i alderen 16 år og eldre. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av webskjema via e-post og ble sendt ut 6.mars og ble stengt 3.april 2024.

Næringslivsdelen ble gjennomført i tidsrommet 6.mars til 12.april 2024. Utvalget består av 506 virksomheter innenfor hovedkategoriene service, handel og industri i Oslo med minst 5 ansatte. Bransjen service inkluderer overnattings- og serveringsbedrifter, transport og lagring, mens industri bl.a. omfatter bygg- og anleggsbransjen. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av webskjema via e-post.  Datainnsamlingen og bearbeidingen av dataene er gjennomført i samarbeid med Verian.

Les mer