Klimaundersøkelsen 2024 – rapport og resultater

Transport

Dagens økonomiske situasjon ser ikke ut til å påvirke bedrifters planer om overgang til utslippsfrie kjøretøy negativt. Halvparten av bedriftene som oppgir at de bruker kjøretøy i deres kjernevirksomhet sier de planlegger å begynne å bruke eller øke andelen av EL-kjøretøy og en av ti bruker utelukkende EL-kjøretøy i dag. Det er også en markant økning av bedrifter som har fått øyene opp for bruk av sykkel og lastesykkel i sin daglige drift.