Befolkningsundersøkelser

Klimaundersøkelsen 2023, næringslivet i Oslo

Resultatene fra spørreundersøkelse blant bedriftsledere

image

Innhold

Last ned fullversjon av rapport:

Klimaundersøkelsen 2023, næringsliv, Oslo