Befolkningsundersøkelser

Klimaundersøkelsen 2022, rapport

Befolkningen og næringslivet i Oslo og befolkningen i Oslos nabokommuner

image

Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og befolkningen i de tidligere Akershus-kommunene.

Denne rapporten oppsummerer hovedtendensene i svarene.

Resultatene vises også her:

Pressemelding
Klimaundersøkelsen 2022: Næringslivet er i gang med det grønne skiftet og befolkningen vil spare strøm