På vei ut av korona

Næringslivet i Oslo er på vei opp etter korona. Flere opplever økonomisk vekst sammenlignet med før korona, og færre enn i fjor opplever at det er økonomisk krevende. Endringer fra 2021 må leses i lys av at fjorårets undersøkelse ble gjennomført i en periode hvor det fortsatt var omfattende restriksjoner, mens alle innenlandske restriksjoner var fjernet før årets undersøkelse ble gjennomført.

Sammenlignet med i fjor, opplever færre bedrifter at det er økonomisk krevende (30 mot 35 prosent) og færre sier de har permittert (28 mot 40 prosent), nedbemannet (12 mot 15 prosent) og holdt stengt (12 mot 15 prosent).

Samtidig opplever bedriftene i større grad økonomisk vekst sammenlignet med i fjor (25 mot 19 prosent), og andelen som oppgir at pandemien har hatt liten eller ingen påvirkning har økt fra 4 prosent i fjor til 15 prosent i år.