Mobilitet etter korona

Pandemien førte til store endringer i innbyggernes reisevaner. Endringer fra i fjor må leses i lys av at fjorårets undersøkelse ble gjennomført i en periode hvor det fortsatt var omfattende restriksjoner, mens alle innenlandske restriksjoner var fjernet innen årets undersøkelse ble gjennomført.

Færre vil kjøre mer bil på grunn av pandemien, men mindre enn de ville i fjor

På spørsmål om i hvilken grad innbyggerne har endret vaner som følge av koronapandemien eller koronatiltak, svarer 22 prosent av innbyggerne i Oslo at de har kjørt mer bil under pandemien. Dette er en nedgang fra 27 prosent i 2021. I tillegg er det litt færre i årets undersøkelse som svarer at de vil bruke mer bil i tiden fremover (12 prosent mot 15 prosent i 2021).

Når det gjelder bruk av kollektivtransport, er det en liten økning i andelen oslofolk som sier at de har reist mer kollektivt som følge av pandemien (12 prosent mot 7 prosent i 2021). Samtidig er det klart færre enn i fjor som svarer at de har reist mindre kollektivt, fra 65 prosent i fjor til 48 prosent i år. Videre er det litt færre i år som svarer at de vil reise mindre kollektivt (18 prosent mot 15 prosent i fjor). I Akershus har andelen som svarer at de har reist mindre kollektivt det siste året sunket fra 54 prosent til 40 prosent.

3 av 10 vil bruke mer hjemmekontor fremover

Bruk av hjemmekontor har blitt mer utbredt som følge av pandemien. Mer enn 30 prosent av innbyggerne i Oslo og Akershus sier de i svært stor eller ganske stor grad vil jobbe mer hjemmefra i tiden fremover. I begge fylker er det aldersgruppen 30-44 år som i størst grad sier de vil jobbe mer hjemmefra fremover.

Nesten halvparten i Oslo (47 prosent) og nær 4 av 10 i Akershus svarer at de vil gå mer i tiden fremover. Når det gjelder sykling sier nær 1 av 5 av innbyggere i Oslo at de har syklet mer under pandemien, mens mer enn 1 av 4 svarer at de vil sykle mer i tiden fremover.

Økt interesse for ferie i nærmiljøet

Omlag 1 av 4 i begge fylker sier at de vil fly mindre enn før pandemien. Det er ingen signifikante endringer fra i fjor, til tross for oppheving av koronarestriksjonene. Det er heller ingen signifikante endringer i andelen oslofolk som svarer at de vil feriere i utlandet sammenlignet med i fjor. Det er imidlertid en signifikant økning i Oslo som svarer at de vil feriere mer i nærmiljøet (27 prosent mot 22 prosent i 2021). Interessen for å feriere i nærmiljøet er størst blant de yngste innbyggerne og de som ikke disponerer bil.