Klimatilpasning

4 av 10 innbyggere som disponerer hage/tomt i Oslo vet at de har ansvaret for overvannshåndtering på egen tomt, tilsvarende andel som i 2021. 6 prosent i Oslo svarer at de har hatt problemer på tomta på grunn av regn. Av disse vil halvparten gjøre endringer på tomta som følge av slike problemer. Blant innbyggerne som sier at de vil gjøre endringer i hagen/på tomta, sier 71 prosent at de har tatt hensyn eller gjort tiltak mot styrtregn eller overvann.

På spørsmål om hvilke tiltak for å hindre overvann befolkningen i Oslo kjenner til, har kjennskapen til følgende tiltak økt signifikant siden i fjor: lage regnbed, fjerne asfalt, bevare/plante trær og gjenåpne bekker.