Målet om å bli et nullutslippssamfunn når vi gjennom en rekke små og forskjellige tiltak. Mange av disse er vi allerede i gang med – folk flest, næringslivet og offentlige virksomheter. Vi har samlet femten tall som viser endringer som allerede er gjort eller skal skje, og som vil bidra til lavere utslipp av klimagasser.

I stigende rekkefølge:

0

liter fyringsolje eller parafin ble solgt til oppvarming av bygg i Oslo i 2020. Dette er nemlig blitt forbudt, så eierne av boliger og næringslokaler har skiftet til mer klimavennlige varmekilder.

5

byggherrer i Oslo fikk i 2020 tilsagn om støtte til å kartlegge hvordan det kommende byggeprosjektet deres kan gjøres utslippsfritt. Samtidig ble verdens først pilotprosjekt med utslippsfri anleggsplass fullført i Oslo sentrum.

byggeplass, elektrisk gravemaskin

Olav Vs gate og Klingenberggata er blitt oppgradert med kun elektriske anleggsmaskiner

6,7%

sank klimagassutslippene med i Oslo by i 2019 – det året vi var europeisk miljøhovedstad. Det viser nye beregninger fra Miljødirektoratet.

 

23%

av passeringene i bomringen i 2020 var det elbilister som sto for.

24

borettslag og sameier fikk i 2020 tilsagn om støtte til isolasjon og utskifting av dører og vinduer. Det vil gjøre det lettere å holde varmen i leilighetene, samtidig som de sparer energiutgifter.

mann i rom med varmtvannsberedere

Mange borettslag og sameier investerer i tiltak som sparer, eller til og med produserer, energi. Disse varmtvannsberederne i Lohøgda borettslag bruker bl.a. bergvarme til oppvarmingen. Nå skal borettslaget også montere solceller på taket. Foto: Fartein Rudjord

27

borettslag og sameier i Oslo fikk tilsagn om støtte til å lage trygg sykkelparkering for beboerne.

36%

vokste trafikken med gjennom sykkeltellerne i Oslo i 2020. Økningen i sykkeltrafikken var spesielt stor i årets fire siste måneder, selv om flere av dem var svært regnfulle.

53%

av osloinnbyggerne mener det er sannsynlig at de vil kaste mindre mat framover. I tillegg svarer 37% at de allerede har kuttet matsvinnet. Det går fram av Klimaundersøkelsen for 2020.

dame som putter søppel i søppeldunker

Klidesortering, mindre matsvinn og redusert plastforbruk er blant de mest populære klimavanene i Oslo, viser Klimaundersøkelsen. Foto: Per Christian Lind

63%

av alle nyregistrerte personbiler var en elbil i Oslo i 2020. I tillegg var hver femte nye varebil elektrisk i hovedstaden.

98

kommunale arbeidssteder er blitt sertifisert som sykkelvennlige. I tillegg har 8 private og andre offentlige arbeidsplasser i Oslo gjennomført sertifiseringen, som betyr at de har lagt spesielt tilrette for at de ansatte kan sykle til og fra jobb.

172

nye virksomheter i Oslo ble sertfifisert som Miljøfyrtårn i løpet av 2020. Av disse var 140 private bedrifter, mens resten var offentlige arbeidsplasser. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat som dokumenterer miljøinnsats og bærekraft i alle ledd i driften.

207

bedrifter i Oslo fikk tilsagn om støtte til å kjøpe el-lastesykkel i 2020. Støtten kommer fra Klima- og energifondet.

mann på lastesykkel

Bolt Metall løser de fleste fraktbehovene sine i Oslo med lastesykkel. Foto: Fredrik Naumann

230

millioner kroner (minst) brukte oslofolk på tiltak som sparer klimagassutslipp og energibruk i 2020. Det går fram av utbetalingene fra Klima- og energifondet, som hadde et rekordår, med 67 millioner kroner i utbetalinger. Hvor mye de ulike støtteordningene på klimatilskudd.no dekker av totalkostnadene varierer. De fleste dekker 20 prosent, men det varierer fra 10 og opp til hele 80 prosent.

5 534

privatpersoner i Oslo fikk høsten 2020 tilsagn om støtte til å skaffe seg piggdekk til sykkelen. Dermed har de fått en ekstra dytt på veien som vintersyklist – kanskje for første gang.

 

nærbilde sykkelhjul

12 000

er tallet på betalende medlemmer som Bilkollektivet nå har passert. Det er bare ett eksempel på at stadig flere oslofolk bruker delingstjenester i stedet for å eie selv.

40 358

ladeplasser for elbiler var det ved utgangen av 2020 gjort mulig å etablere i borettslag og sameier i Oslo gjennom utbetalinger fra støtteordningen for ladeinfrastruktur.