Praktisk og billig med bildeling

Bil er best på deling, mener trebarnsfar og bilabonnent Kjetil Bull. Nå følger stadig flere etter og baserer seg på lånt bil.

Tekst Signe Marie Sørensen Foto Hampus Lundgren

– Det er nybil-følelsen for en hundrelapp, sier Kjetil Bull. Trebarnsfaren fra Bøler ble interessert i bildeling for tjue år siden da begrepet ennå var ukjent for de fleste, men det var først ti år senere han ble medlem av Bilkollektivet.

–  Før var det mer tungvint med utfylling av papirskjemaer og det hele, men nå er det veldig enkelt. Jeg booker bilen i appen mens jeg er på vei for å plukke den opp, sier han.

bildeling i app

Bull kommer syklende til Grorud fra jobben like ved, og møter oss bak Grorud senter der han skal hente dagens bil for en kjapp tur til Strømmen.

– Bilkollektivet funker veldig bra i hverdagen, mens ordninger som for eksempel Nabobil lønner seg til lengre turer og når man trenger bil i flere dager, forklarer han.

Hva er bildeling?

 • Ordninger der man enten eier og leier ut bilen sin selv når den likevel ikke er i bruk, eller at man leier, disponerer og/eller drifter én eller flere biler i fellesskap og på den måten slipper ansvaret for selv å eie bil.
 • Det finnes mange aktører og ulike avtaleformer. Noen har en fast medlemskontingent, andre ikke. Alle har en variabel sum for tiden man har bilen, antall kilometer man kjører, samt drivstofforbruk.
 • Bildeleordninger ser ut til å redusere total bilbruk og velges også som et mer økonomisk alternativ av mange.
 • Som medlem av bildeleordninger slipper du utgifter til årsavgift, service, fast parkering, hjulskift og reparasjoner. Alt det praktiske tar nemlig bileierne eller bildistributørene seg av.
 • Forsikring er inkludert i avtalene.

Hensynet til miljøet

For Kjetil Bull var det det økonomiske aspektet som først appellerte da han bestemte seg for å droppe egen bil. Siden har det kommet til flere gode grunner.

– De siste årene har helse- og miljøaspektet blitt stadig mer viktig, forteller han. Nå setter han pris på de små turene til fots eller på sykkelsetet til og fra biloppstillingsplasser i og utenfor byen.

bildeling

Kjetil Bull har brukt delebil i ti år, og har alltid fått bil når han har trengt det.

Familien fra Bøler må imidlertid innrømme at de for tiden også eier en eldre bil. Barna som er fylt 16 og 18 har nemlig begynt å øvelseskjøre.

– Vi legger opp til at barna skal ta lappen, slik at de kan velge å kjøre bil om de skulle trenge det en gang i fremtiden, sier han. Om de kommer til å eie bil selv, er han derimot usikker på.

– Velger de å bo i Oslo, er ikke det nødvendig.

Egne P-plasser

Oslo kommune har nå øremerket egne parkeringsplasser til bildelingsaktørene. Bydel St. Hanshaugen, som både har høy befolkningstetthet og få parkeringsplasser, er den bydelen i Oslo med flest bildelere i hele landet.

Det er alltid en bil tilgjengelig, men det kan være litt utfordrende på en lørdag formiddag. Da er det mange som trenger bil til storhandelen.

Kjetil Bull

Nabobil er en av ordningene som virkelig har fått opp turtallet de siste årene, og har fått tildelt syv av kommunens parkeringsplasser på St. Hanshaugen. 185 delebiler tilbys av Nabobil-brukerne i bydelen, av cirka 6000 delebiler i omløp totalt.

parkering for bildelere

Det jobbes med å etablere flere parkeringsplasser forbeholdt delebiler.

–  Fordelingen av parkeringsplasser vil påvirke både tilgjengelighet og forutsigbarhet på en positiv måte. Leietaker kan være sikker på at bilen står der den er lovet, sier Lotte Børnick-Sørhaug, markedssjef i Nabobil.

Alltid en bil i nærheten

Som dedikert bildeler kan det være smart å ha medlemskap i flere bilpooler, slik som familien fra Bøler. Da vil det alltid være en bil tilgjengelig når du trenger det.

– Vi har sykkel som primært transportmiddel, men bruker også bil mye, forteller Kjetil Bull. Behovet var større da barna var mindre og ikke kom seg rundt på egenhånd i like stor grad.

– De ble for eksempel kjørt til cellospilling på Nordstrand to ganger i uka da de var mindre, men nå tar de den med på bussen selv. Det er jo litt vanskelig å sykle med den på ryggen, smiler han.

– Ved å gi tilgang til bil for dem som bare trenger det av og til, blir bilbruken mer planlagt og bevisst.

TØI

Bølerfamilien har så langt fått tak i bil hver gang de har trengt det.

– Det er alltid en bil tilgjengelig, men det kan være litt utfordrende på en lørdag formiddag. Da er det mange som trenger bil til storhandelen, sier Kjetil.

Skulle alle Bilkollektiv-bilene være opptatt, er heldigvis alternativene mange.

– Da leier jeg bare gjennom en av de andre avtalene, sier han og trekker lett på skuldrene.

London har innført Ultra lavutslippssone hvor eldre fossilbiler må betale ekstra avgift for å kjøre i byen. Foto: GLA, Greater Mayor Agency. Skilt fra London som viser ny avgift for fossilbiler som ble innført 8.4.2019. Kalles the ULEZ, Ultra low emission zone.
Oslo i verden
Flere byer krever høye avgifter for fossilbiler i bykjernen

Grønn trend

Personbiler stod for 40 prosent av klimagassutslippene i Oslo i 2017, viser tall fra statistikken over Oslos klimagassutlipp. Skal vi redusere klimagassutslippene fra trafikken er det i hovedsak to typer tiltak som gjelder:

 • Redusert transportmengde og overgang til transportformer med lavere utslipp.
 • Overgang til lav- og nullutslippsteknologi som elektriske kjøretøy.

Bildeling kan bidra til begge deler. Med god hjelp fra digitaliseringen medvirker delingsøkonomien til det grønne skiftet. I tettbygde strøk som Oslo er det snart en bil til låns på hvert hjørne.

 

Bildelere kjører mindre

Studier viser at de fleste husholdninger som går fra å eie egen bil til å dele reduserer sin bilbruk med omtrent en tredel. Dessuten er elbilandelen i bildelingsordninger høyere enn i bilparken for øvrig. Det forteller forskerne ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), Vibeke Nenseth og Tom Erik Julsrud, i sin analyse «Bildeling – fra nisje til trend».

Mor og barn, klare til å sykle på sin longtail-elsykkel
På sykkel
Slik sikrer du barna i lastesykkel

Cirka 9 av 10 brukere benytter i dag bildelingsordninger som en erstatning framfor et supplement til å eie egen bil, skrives det videre. Så lenge det fortsetter slik, er det grunnlag for å tro at bildeling gjør planeten en reell tjeneste.

– Ved å gi tilgang til bil for dem som bare trenger det av og til, blir bilbruken mer planlagt og bevisst, ifølge forskerne ved TØI. Det gir en større tilbøyelighet til å ty til alternativene, nemlig kollektivtransport, sykle og gå.

Det er, som bildeler Bull sier, nettopp en vanesak og dermed også en viktig drahjelp for å nå målet om å redusere biltrafikken med 33 prosent innen 2025.

­

– Bildeling kan være én av løsningene, slår Nenseth og Julsrud fast.

Likevel er totaltallene fremdeles små. 95 prosent av norske førerkort er ennå ikke registrert i bildelingsordninger.

– Vi er godt kjent med det som gjerne kalles det norske elbilmirakelet, men det gjenstår å se om vi også kan bli et foregangsland når det gjelder bildeling, skriver forfatterne.

 

Her er noen av Oslos bildeleordninger:

 • Nabobil: Private leier av private. Finnes i alle fylker, omfatter rundt 6000 biler.
 • Bilkollektivet: Bilene eies av medlemmene i fellesskap. Mer enn 300 biler på over 100 oppstillingsplasser i Oslo og Stavanger.
 • Hertz Bilpool: Fra distributør til private og bedrifter. Over 150 biler på over 45 steder.
 • Move About: Tilbyr 70 elbiler – fra distributør til private og bedrifter.
 • GoMore: Private leier av private i fem europeiske land. Tilbyr både leasing, samkjøring og bilutleie.
 • Hyre: Fra distributør til private og bedrifter. Har over 200 biler i Oslo.
 • NSB bybil: Kun elbiler ­– fra distributør til private. Tilbyr 250 elbiler i Oslo.
 • Zipcar: Leier ut Golf eller e-Golf per time, dag eller helg. Har samarbeidsavtale med OBOS. Biler finnes i utvalgte nabolag i Oslo.
 • Bililblant: Bildeling for borettslag og sameier.