Group 2 Copy

Klimabarometeret

Hvor mange nye biler i Oslo og Akershus har nullutslippsteknologi?

TRANSPORT

Sjekk markedsandelen for drivstoffteknologi på nye personbiler i Oslo

TRANSPORT

Se hvordan fordelingen av drivstoffteknologi er i Oslo

TRANSPORT

Sjekk markedsandelen for drivstoffteknologi på nye personbiler i Norge

TRANSPORT