Slik får borettslaget ditt støtte til lading av elbil

Hvem kan få støtte til lading av elbil? Hva kan man egentlig søke om og hvordan går man fram? Her er svarene for borettslaget og sameier som ønsker tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler.

Tekst Ingunn Solli Foto Per Christian Lind Oppdatert

Hva kan man søke om støtte til?

Tilskuddet skal gå til oppgradering eller nyetablering av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, slik at dere kan legge til rette for å montere ladestasjoner.

Hvem kan søke om støtte?

Klimatilskudd

Alle borettslag og sameier i Oslo som ønsker mulighet for lading av elbil og eier egne parkeringsplasser. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hvorfor bør vi vurdere å etablere ladeinfrastruktur?

Det er viktig å ha en trygg og god elektrisk infrastruktur med høy kapasitet dersom mange beboere ønsker å lade elbilene sine. Egne løsninger med strekking av skjøteledninger og lignende, kan være brannfarlig. Mange mener også at en parkeringsplass som er tilrettelagt for lading av elbil, øker verdien på boligen.

Hvor mye kan man få i støtte?

Dere kan få tilskudd som dekker inntil 20 prosent av kostnaden. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er en million kroner. Om lag 980 borettslag/sameier i Oslo har så langt søkt og fått støtte. Gjennomsnittlig tilskuddssum er om lag 85 000 kroner.

Her kan du søke tilskudd slik at det blir enklere å lade i ditt borettslag eller sameie!

Når er søknadsfristen?

Dere kan søke hele året.

Slik går dere fram for å søke tilskudd til lading av elbil i borettslag:

  1. Start gjerne med å få en elektriker til å komme på befaring. Det er blant annet viktig å avklare om el-anlegget har stor nok kapasitet til å takle alle ladeplassene. Be om pristilbud og en beskrivelse av hva de mener må gjøres. Det er ofte lurt å be om tilbud fra flere leverandører. Ikke signer tilbudet eller inngå avtaler før dere har mottatt svar fra kommunen på søknaden om tilskudd.
  2. Det finnes mange ulike løsninger når man skal etablere ladeinfrastruktur. Mange vil gjerne øke kapasiteten på trafoen, men det er kostbart og dekkes ikke av tilskuddsordningen. Det er oftest bedre å bruke kapasiteten man har, men på en mer effektiv måte. Be gjerne om råd fra Elbilforeningen, som er en uavhengig instans. De kan veilede dere i jungelen av løsninger og leverandører.
  3. Legg fram forslagene for beboerne, og få deres tillatelse til å gå videre i prosessen med å oppgradere ladeinfrastrukturen. Deretter sender dere søknad om støtte. Det gjøres elektronisk. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør.
  4. Dere trenger ikke ha bestemt dere for hvilket tilbud dere vil velge før dere sender inn søknad om støtte. Det er bedre at dere står midt mellom flere tilbud, så send gjerne inn alle sammen når dere søker støtte. Dere trenger med andre ord ikke ha kommet så langt i prosessen, annet enn at dere må være enige i borettslaget/sameiet om at dette er noe dere ønsker å gjøre. Husk at dere ikke må inngå avtaler med leverandør eller sette i gang selve arbeidet før dere har søkt og fått tilsagn om støtte fra kommunen.
  5. Støtten utbetales etter at arbeidene er ferdigstilt og dere har sendt inn ferdigmelding. Det gjøres i et elektronisk skjema som du finner en lenke til i tilsagnsbrevet.


Er det andre prosjekter vi kan søke støtte til?

Ja, mange! Klima- og energifondet gir blant annet tilskudd til ulike enøk-tiltak og bygging av trygg og tørr sykkelparkering. Les om alle tilskuddsordningene på klimatilskudd.no.

Har dere flere spørsmål?

Hvis du ønsker råd og veiledning kan du kontakte Enøktelefonen på tlf. 22 92 14 00 eller sende en e-post til fondet@kli.oslo.kommune.no