Klimabarometeret

Sjekk andel passeringer i bomringen, etter type kjøretøy.

TRANSPORT

Hvor mange passerte gjennom bomringen i Oslo og Bærum?

TRANSPORT