Group 2 Copy

Klimabarometeret

Sjekk hvilke kjøretøy som kjøres gjennom bomringene

TRANSPORT
Les mer hos oslo.kommune.no

Hvor mange passerte gjennom bomringen i Oslo og Bærum?

TRANSPORT
Les mer hos oslo.kommune.no