Rekordmange bedrifter miljøsertifiseres

Fabel Arkitekter ble nylig Miljøfyrtårn. Med sertifiseringen fulgte økt miljøengasjement, hyggelig samkjøring og storkunder med strenge miljøkrav.

Tekst Signe Marie Sørensen Foto Oda Hveem, Terje Borud

Stadig flere bedrifter får øynene opp for bærekraftig drift. Som bonus  fører endringene med seg alt fra kostnadskutt til redusert sykefravær. En skikkelig vinn-vinn-situasjon, rett og slett.

– I fjor høst skulle vi søke rammeavtale med NMBU på Ås, som stilte krav om at vi skulle være sertifiserte. Vi hadde mange av rutinene på plass fra før, men gikk da i gang med å sette det i system, sier Margrethe Maisey, daglig leder og partner i Fabel Arkitekter

Da sertifiseringen var i boks kom rammeavtalen på plass. Det er Maisey og resten av Fabel-gjengen strålende fornøyde med.

Miljøfyrtårn

 • Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 • Den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.
 •  I dag er over 5700 små og store bedrifter sertifisert som Miljøfyrtårn.
 • Som Miljøfyrtårn får du digitale verktøy for å kunne jobbe målrettet mot bedre arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

  Kilde: miljofyrtarn.no

Grønt fokus – ny giv

Arkitektkollegene, Håkon Martin Rensaa og Christoffer Andersen, er med i miljøgruppa i bedriften. Her diskuteres de hvilke miljøtiltak de skal sette i verk.

– Det er fint å kunne være med å påvirke, også utover det arkitektoniske, sier Christoffer.

De ser at sertifiseringsprosessen har fått positive ringvirkninger på jobb allerede.

– De fleste er ganske miljøbevisste privat, og diskuterer dette også når det gjelder prosjekter. Men rammeverket som sertifiseringen har ført med seg, ser ut til å øke interessen blant de ansatte. Det gir jo litt ny giv, smiler Rensaa.

– Det handler om å tydeliggjøre holdninger, både innad og utad, legger Maisey til.

Økende bevissthet

I 2017 ble Miljøfyrtårn-ordningen anerkjent av EU-kommisjonen, og sidestilles dermed med ISO-14001. Dette er en serie internasjonale standarder som er etablert for å hjelpe virksomheter med å minimere negativ påvirkning på miljøet. I Norge er det Miljøfyrtårn som er det største miljøledelsessystemet.

– Det er nå 5750 sertifiserte virksomheter, og over 1000 av disse ligger i Oslo. Vi ser helt klart en økende bevissthet rundt å drive bærekraftig, og i år ligger det an til at cirka 700 nye virksomheter blir sertifisert i ordningen, forteller Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn. I Oslo er 136 nye arbeidsplasser blitt Miljøfyrtårn i 2018.

Ann-Kristin Ytreberg

Når en virksomhet skal sertifiseres, må den oppfylle bestemte miljø- og klimarelaterte kriterier. Noen er felles for alle, i tillegg finnes det spesifikke bransjekriterier.

– Jeg tror at mange velger Miljøfyrtårn fordi det er konkret og enkelt å komme i gang med. I samarbeid med blant annet Miljødirektoratet har Miljøfyrtårn gjort jobben på forhånd med hva som er viktig innen den bransjen man er i. Vi har oppskriften – og den er kvalitetssikret, understreker Ytreberg.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

 • Vis at du tar ansvar. Du får gode råd og verktøy for å jobbe konkret med bærekraft. Du reduserer dine klimagassutslipp – og bidrar til en grønn fremtid.
 • Oppnå konkurransefortrinn. Det blir mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.
 • Styrk merkevaren. Du viser at du driver en fremtidsrettet virksomhet, og etterlever viktige verdier i samfunnet.
 • Kutt kostnader. Du får hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift.
 •  Skap resultater. Du får verktøy til å måle effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan sette nye miljømål, forbedre dine miljøprestasjoner og skape lønnsomme resultater.
 • Senk sykefraværet. Du får på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.
 • Vis lederskap. Ikke hvil på gamle rutiner. Gå foran, gjør noe konkret for miljøet – og vis at fremtidens løsninger er bærekraftige.

  Kilde: miljofyrtarn.no

 

Startet i det små

For arkitektkontoret Fabel sin del begynte arbeidet med å se på hvordan de kunne designe mer bærekraftig.

– Det som er utfordrende er å vite hva som faktisk er grønt. Det er en kompleks problemstilling som krever litt research, sier Rensaa.

Heldigvis finnes det gode merkeordninger de kan lene seg på.

– Støter vi på problemer eller uoversiktlige problemstillinger rundt produkter av tre, rådfører vi oss gjerne med Regnskogsfondet, for eksempel, sier Maisey.

innemiljø Fabel

Store vinduer slipper inn med godt med lys på kontoret til Fabels arkitekter.

Et enkelt grep for å bli miljøsertifisert var å se på hvordan de kunne bruke dagslys i stedet for elektrisitet i større grad. I arbeidsmiljøet gjaldt det å få på plass de helt grunnleggende tingene som avfallshåndtering. Det neste på listen var å legge en tydelig plan for transport og tjenestereiser.

gutt panter kopper på Øyafestivalen
Levende by
Miljøhovedstaden 2019: Mange vil være med på dugnaden

Smart og sosial pendling

Fabel Arkitekter holder til på Skøyen i Oslo, men nylig flyttet de store deler av driften inn i midlertidige kontorlokaler på byggeplassen på Ås. Her bygges anlegget for det veterinærmedisinske fagmiljøet, som Fabel tegner sammen med Henning Larsen Architects.

– Det var viktig for oss å reise hit miljøvennlig, når de fleste av oss bor i Oslo, sier Andersen.

Det gjelder bare å gjøre litt om gangen og sette seg realistiske mål

Margrethe Maisley

For å kunne redusere sitt CO2-avtrykk, måtte de først kartlegge transportvanene sine.

– Vi tok en opptelling av hvor mange ansatte som hadde bil, hvor mange som kjørte elbil og hvor mange som reiste kollektivt. Ved å sette søkelyset på dette, har flere begynt å samkjøre til og fra jobb. Mange tar også tog, og sykler til og fra stasjonene i begge ender, sier Maisey.

Fabel er blitt miljøfyrtårn

Bærekraftige materialvalg blir sannsynligvis viktige tema for Fabel arkitekter fremover.

– I tillegg til klimagevinsten er det sosialt og hyggelig å møte kolleger på toget og kunne snakke om helt andre ting enn jobb, supplerer Rensaa.

Tiltak for å redusere bilbruk i jobbsammenheng

 • Øke bruken av videomøter
 • Øke bruken av hjemmekontor
 • Legge til rette for bildeling og samkjøring.
 • Planlegge for flere møter/kundebesøk på samme reise.
 • Sponse ansatte med sykler eller bysykkelabonnement.
 • Investere i en eller flere elsykler som ansatte kan bruke til og fra møter.

  Kilde: miljostatus.no

En bærekraftig reise

Den nye reisepolicyen innebærer også at de ansatte forplikter seg til å vurdere om det er helt nødvendig å fly i forbindelse med tjenestereiser.
– Som regel Skyper vi. Ellers prøver vi å ta tog, forteller Maisey.

De tre legger ikke skjul på at det var en stor kartleggingsjobb i forkant av sertifiseringen for å bli Miljøfyrtårn, men ville ikke vært prosessen foruten.
– Jeg tror det er positivt for hvilken som helst bedrift, sier Rensaa og ser på kollegene som nikker bekreftende.

– Det gjelder bare å gjøre litt om gangen og sette seg realistiske mål, legger Maisey til.

Hvilket miljøtiltak som blir det neste på lista, er ennå usikkert, men mye tyder på at Andersen og Rensaa vil sette materialvalg i fokus og på sikt stille strengere krav til oppdragsgivere og partnere for å sikre klimavennlige løsninger i alle ledd.