Slik sparer han tid og minsker smitterisiko på skoleveien

Verken snø eller kulde skal stoppe Einar Aarnæs fra å sykle denne vinteren. 16-åringen fra Bekkelaget har fått piggdekk, og det sparer han mye tid på.

Tekst Lise H. Eide Foto Per Christian Lind

Denne høsten startet Einar Aarnæs i første klasse på Elvebakken videregående skole. Samtidig som koronapandemien kom tilbake i en ny bølge, skulle 16-åringen fra Bekkelaget begynne å pendle til sentrum for første gang.

– Jeg var ikke så glad i kollektivtransport i utgangspunktet, men med korona ble det ekstra ille å stå trangt på trikken. Det var en av hovedgrunnene til at jeg kjøpte meg elsykkel, forteller Aarnæs.

Skoleveien fra Bekkelaget til Elvebakken i sentrum kunne ta opptil 30-40 minutter med kollektivtransport. Med elsykkelen bruker han bare 15 minutter hver vei.

VIDEO: Dette er fordelene med vintersykling, ifølge Einar.

– Jeg fant ut at jeg kunne spare inntil en time hver dag på å sykle, og det helt uten å bli svett. Jeg har jo ikke anledning til å dusje hver gang jeg har syklet, men det trenger jeg heller ikke så lenge jeg bruker elsykkel, påpeker han.

Første sesong med vintersykling

I starten var den største utfordringen med syklingen å forhindre tyveri. Aarnæs har dessverre erfart hvor oppfinnsomme tyvene kan være, men nå er han godt forberedt.

– Jeg tar alltid av batteriet, og tar det med inn. Skjermer bruker jeg bare når det regner, for også de blir stjålet om jeg lar dem stå på. Låsen jeg bruker koster 2000 kroner, nesten like mye som sykkelen, spøker han.

I det siste har imidlertid en ny utfordring dukket opp; nemlig været. Etter en mild høst kom regnet og kulden brått og brutalt. Det var da han fikk ideen til å søke om tilskudd fra Oslo kommune til piggdekk.

piggdekk til vintersykling
På sykkel
Med rett dekk blir vintersykling lett

– Jeg tok sjansen, søkte og fikk dekket halvparten av utgiftene. Jeg sørget også for at butikken monterte de på sykkelen, så da var det bare å tråkke i vei, forteller Aarnæs.

Han har ikke angret. Sykkelturene i kald, frisk luft synes førsteklassingen er den perfekte starten på dagen. Aarnæs frykter heller ikke snø og kulde, for han kler seg bare godt med det han har liggende.

vintersykling: piggdekk

– Jeg bruker en skibukse og noen gamle skihansker som jeg fant i skapet. Det er ingen grunn til å kjøpe masse nytt. Selv front- og baklykt har jeg funnet hjemme, sier han med et lurt smil.

Ungdom reiser mindre

Einar Aarnæs er ikke den eneste som har funnet ut at det er praktisk med sykkel. I Oslo kommunes klimaundersøkelse mener hele 48 prosent av de spurte under 30 år at det er sannsynlig at de kommer til å sykle mer de neste to årene. Denne undersøkelsen ble gjort i mars, før samfunnet stengte ned på grunn av smitte. Da var det bare 8 prosent av de unge som oppga at de allerede sykler fullt ut.

verksted
På sykkel
Her får du reparert sykkelen din

Dette bekrefter funn fra tidligere reisevaneundersøkelser. Sykkelen har i liten grad blitt brukt som transportmiddel blant de yngste i Oslo. En nasjonal undersøkelse utført av Urbanet Analyse i 2018 viste at kun 5 prosent i alderen 13 til 17 år brukte sykkel som transportmiddel. Til sammenligning var det hele 41 prosent som gikk og 37 prosent som tok kollektiv transport. Selv til og fra skolen var andelen syklende på beskjedne 6 prosent.

– Ungdom reiser mindre nå enn de gjorde før, og de gjør særlig færre besøksreiser. Dette gjelder all ungdom, men særlig de i ungdomsskolealder. Samtidig blir disse i større grad kjørt på ulike aktiviteter enn det de gjorde tidligere, og de sykler og går mindre, konkluderte rapporten om ungdoms reisevaner fra Urbanet Analyse.

Nå blir det spennende å se om annerledesåret 2020 vil endre på denne trenden, og om korona har lokket flere unge over på sykkel. En god indikator på det er tallene fra Oslos sykkeltellere; I høstmånedene fra september til november steg sykkeltrafikken med hele 54 prosent sammenlignet med fjoråret.

vintersykling: på vei opp bakke

Einar var en av dem, og skal vi tro ham rett er det ingen grunn til at ikke flere bør følge i hans sykkelspor. Om det så er vinter og snø; sykkel er topp.

Er du fersk syklist i Oslo?

Brøytebilsjåfør bak rattet i brøytebil
Smart by
Brøyter vei for syklister og fotgjengere