Om tilskuddet

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Gjennom dette klimatilskuddet kan bedriften din motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke.

Søknadsfristen er løpende.

 • Tilskuddet er 50 prosent av kostnadene for tiltaket, maks 1 000 000 kroner.
 • Laderen må ha en effekt på minst 50 kW.
 • Laderne skal forbeholdes bruk til varebiler, og må installeres i Oslo.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du inngår avtale med leverandør eller igangsetter arbeidet.

 • Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og med adresse registrert i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du inngår avtale med leverandør eller igangsetter arbeidet.

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon. Du må i forkant innhente et tilbud på ladestasjonen og arbeidet du søker tilskudd til. Effekt på ladestasjonen(e) må fremkomme i tilbudet.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.
 2. Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Beregn beløpet du kan få:

0Velg beløp3000000

Slik søker du om støtte

 1. Innhent pristilbud på ladestasjon

 2. Send inn søknad

 3. Send inn ferdigmelding når ladestasjonen er installert

 4. Når kostnadene er godkjent, utbetales støtten