Budsjett og strategi

Klimabudsjett for 2022

Klimagassutslippene i Oslo skal i 2030 være 95 % lavere enn i 2009. Oslo kommune har utviklet et eget klimabudsjett, som er et styringsverktøy for klimaarbeidet i kommunen. Klimabudsjettet viser mål, tiltak som gjennomføres i Oslo for å kutte utslipp innenfor Oslos grenser, og beskriver viktige satsinger for å nå målene i Klimastrategien (sak 109/20).

image

Ansvaret for gjennomføring av tiltak fordeles på de kommunale virksomhetene og innebærer rapporteringskrav på lik linje med virksomhetenes økonomiske rapportering. Klimabudsjettet tydeliggjør også hvilke nasjonale og regionale tiltak som direkte bidrar til utslippskutt i Oslo. Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden 2022-2025.

Dette er kapittel 2 i sak 1/2022

 

Klimaetatens vedlegg til sak 1/2022 kan du lese her. Det beskriver metodevalg og analyse for beregning av tiltakseffekter, potensial for videre utslippskutt i klimabudsjettet og bruk av utslippsramme. I tillegg presenteres andre effekter utover reduksjon i utslipp av klimagasser som tiltakene i klimabudsjettet kan føre til.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimabudsjett 2022