Budsjett og strategi

Klimabudsjett 2022 – vedlegg til sak 1/2022

Dette vedlegget utdyper nærmere tiltakene i Klimabudsjett 2022, som beskrevet i Sak 1/2022, byrådets budsjettforslag 2022 og økonomiplan 2022-2025, kapittel 2. Disse dokumentene bør derfor leses i sammenheng.

image

Klimabudsjett 2022 er det sjette i rekken. Metoden for de faglige vurderingene i klimabudsjettet er under stadig utvikling, og det er et kontinuerlig behov for å videreutvikle, oppdatere og forbedre kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn.

Vedlegget beskriver metodevalg og analyse for beregning av tiltakseffekter, potensial for videre utslippskutt i klimabudsjettet og bruk av utslippsramme. I tillegg presenteres andre effekter utover reduksjon i utslipp av klimagasser som tiltakene i klimabudsjettet kan føre til.

Bakgrunnsdokumentasjon og faglige rapporter som ligger til grunn for utarbeidelsen av klimabudsjett 2022 ligger tilgjengelig på KlimaOslo.

Her kan du lese Klimabudsjettet, kapittel 2 i sak 1/2022 til bystyret.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimabudsjett2022 – Vedlegg