Veitrafikk

Juridisk utredning – EUs rammebetingelser på mobilitetsområdet

...av betydning for gjennomføringen av Oslo kommunes klimastrategi mot 2030.

image

På oppdrag fra Oslo kommune ved Klimaetaten har CMS Kluge Advokatfirma laget en sammenstilling av det EU-rettslige regelverket på mobilitetsområdet som vil kunne få betydning for Oslo kommunes arbeid med å foreta utslippskutt i transportsektoren.

Bakgrunnen for oppdraget er Oslo kommunes mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, og arbeidet med å følge opp kommunens oppdaterte klimastrategi mot 2030. For Klimaetatens arbeid er det viktig med en god forståelse og oversikt over relevant rettslig regelverksarbeid på mobilitetsområdet i EU.

Formålet med utredningen er tredelt.

  • For det første skal den gjøre Oslo kommune i stand til å påvirke nasjonale myndigheter ved implementeringen av EU/EØS-rettslige rammebetingelser på mobilitetsområdet og for øvrig ved nasjonale myndigheters arbeid for å redusere utslipp i transportsektoren.
  • For det andre skal utredningen sette kommunen i stand til å planlegge for endringer i kommunale klimavirkemidler, og bidra til å kartlegge utfordringer og identifisere eventuelle muligheter som kan bidra til å øke omstillingstakten.
  • For det tredje skal utredningen benyttes som et verktøy ved kommunens veiledning av berørte aktører.

 

Innhold