På oppdrag fra Oslo kommune ved Klimaetaten har CMS Kluge Advokatfirma laget en sammenstilling av det EU-rettslige regelverket på mobilitetsområdet som vil kunne få betydning for Oslo kommunes arbeid med å foreta utslippskutt i transportsektoren.

Bakgrunnen for oppdraget er Oslo kommunes mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, og arbeidet med å følge opp kommunens oppdaterte klimastrategi mot 2030. For Klimaetatens arbeid er det viktig med en god forståelse og oversikt over relevant rettslig regelverksarbeid på mobilitetsområdet i EU.

Formålet med utredningen er tredelt.

  • For det første skal den gjøre Oslo kommune i stand til å påvirke nasjonale myndigheter ved implementeringen av EU/EØS-rettslige rammebetingelser på mobilitetsområdet og for øvrig ved nasjonale myndigheters arbeid for å redusere utslipp i transportsektoren.
  • For det andre skal utredningen sette kommunen i stand til å planlegge for endringer i kommunale klimavirkemidler, og bidra til å kartlegge utfordringer og identifisere eventuelle muligheter som kan bidra til å øke omstillingstakten.
  • For det tredje skal utredningen benyttes som et verktøy ved kommunens veiledning av berørte aktører.