De siste fossilbilistene

Andelen elbiler i personbilparken vil høyst sannsynlig fortsette å øke kraftig utover 2020-tallet med dagens virkemiddelbruk nasjonalt og lokalt. Likevel tyder framskrivninger på at kanskje 30 prosent av bilistene i Oslo fortsatt vil ha fossildrevet bil i 2030. Skal Oslo kommune nå sine ambisiøse klimamål, må utviklingen gå raskere, og tiltakene må bli mer målrettet.

 

For å optimalisere virkemiddelbruken best mulig, har Norconsult, på oppdrag for Klimaetaten, gjennomført en spørreundersøkelse blant den gruppen som i dag står registrert som eiere av en eller flere biler med forbrenningsmotor. En andel av disse vil sannsynligvis ikke ha gått over til elbil eller annen transport innen 2030. Undersøkelsen sikter mot å få en bedre forståelse av hvilke barrierer som gjør at den siste gruppen av fossilbilister ikke går over til elbil innen 2030, hva som potensielt kan få tvilerne til å velge fossilfritt, og hva begrunnelsen var blant fossilbilister som enten (også) eier elbil eller planlegger å gå over til fossilfritt i nær fremtid.

 

På denne måten vil vi få økt innsikt og kunnskap om dagens fossilbilister, med tanke på hvilke virkemidler som har påvirket, hva som kan tenkes å påvirke, og hvilke hindringer man står overfor for å nå de gjenværende fossilbilistene.

Les mer