Skip to content

#KlimaOslo

Lederens beretning

…åpner bekker og vassdrag som har ligget i rør, hjelper det oss med håndtering av overvann og ekstreme nedbørshendelser. Flere trær i byen regulerer temperaturen, tar opp vann og Oslomarka…

Klimatilpasning

…gjøre endringer i hagen/på tomta, sier 71 prosent at de har tatt hensyn eller gjort tiltak mot styrtregn eller overvann. På spørsmål om hvilke tiltak for å hindre overvann befolkningen…

En klimarobust by

…at de har tatt hensyn til styrtregn eller overvann ved tiltak på egen tomt, mot 62 prosent i 2021. Halvparten av de som har hatt problemer på tomt etter regn,…

Tilpasning til et endret klima

…overflatevann ved kraftige regnskyll og dermed motvirke oversvømmelser. Fotograf Fartein Rudjord Få har hatt problemer med overvann Blant de som disponerer egen tomt, oppgir 40 prosent av oslobeboere at de…

Klimaomstilling

…vil gjøre det lettere og mer lønnsomt å utveksle lokalt produsert energi i nærområder Et tydeligere nasjonalt rammeverk for håndtering av overvann, for eksempel ved å tydeliggjøre ansvarsforhold Bedre rammebetingelser…

Oslos arbeid med å følge opp klimastrategien

…kommunen vedtatt en handlingsplan for overvann (sak 291/19). Arbeidet med overvannshåndtering koordineres av Plan- og bygningsetaten. Det pågående arbeidet med å utvikle temakart for overvann og urban flom vil bli…

Oslos arbeid med å følge opp klimastrategien

…Oslo mer styrtregn som gir utfordringer med overvann og urban flom. Derfor har kommunen vedtatt en handlingsplan for overvannshåndtering (sak 291/19). Arbeidet med overvannshåndtering koordineres av Plan- og bygningsetaten. Temakart…

Satsingsområde 8, avfall: Ombruk og gjenvinning

…og for økt uttak og energiutnyttelse av deponigassen Arbeide for at deponier ikke lekker forurenset sigevann til elver og bekker ved ekstremnedbør og for at overvann ikke ender i avløpsrørene…