En klimarobust by

På spørsmålet om hvilke værhendelser i Oslo-området som har gitt deg problemer det siste året, svarer 65 prosent islagte gater og fortau. 13 prosent svarer styrtregn, 7 prosent oversvømmelse, 5 prosent vind, 5 prosent hetebølge, 5 prosent tørke og 1 prosent ras/skred.  29 prosent har ikke opplevd problemer med noen av disse værhendelsene.

Av de som har hatt problemer på hage/tomt i Oslo etter at det har regnet mye, svarer 43 prosent at de planlegger å gjøre endringer på tomten. 78 prosent av de som planlegger å gjøre endringer svarer at de har tatt hensyn til styrtregn eller overvann ved tiltak på egen tomt, mot 62 prosent i 2021.

Halvparten av de som har hatt problemer på tomt etter regn, er klar over at de har ansvaret for overvannshåndtering på egen tomt. Det er en økning på 12 prosentpoeng fra i fjor.